Nieuwkoop risicoanalyses

In gebiedsontwikkeling gaat veel geld om, vaak een veelvoud van de reguliere gemeentelijke begroting. Door de lange looptijd, inspraak en projectomvang kunnen grote financiele tegenvallers optreden, maar natuurlijk biedt dit ook kansen.
De gemeente Nieuwkoop heeft Planmaat gevraagd alle lopende grondexploitaties tegen het licht te houden. Samen met de gemeente is een methodiek ontwikkelt om de belangrijkste risicofactoren te inventariseren, en deze te verwerken tot suggesties voor risicobeperkende maatregelen. Zowel per project als voor het geheel zijn de risico's worden gekwantificeerd (o.a. met behulp van een Monte Carlo Simulatie), en vertaald in een advies voor de benodigde risicoreservering.


Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop

Looptijd: 2010 - 2013

Terug naar projectenoverzicht