Braassemerland

Braassemerland is een transformatiegebied in Roelofarendsveen. Het huidige tuinbouwgebied wordt omgezet in een woningbouwlocatie. De transformatie richt zich op het gebied ten zuiden van Roelofarendsveen. In totaal mogen er circa 2.250 woningen komen.

In een zeer intensief proces van schetsend rekenen is gekomen tot een masterplan met bijbehorend bestemmingsplan welke rekening houdt met enerzijds het bestaande landschap en de woningbouwopgave en anderzijds met de eis van een financieel haalbaar plan. Momenteel wordt het project gerealiseerd samen met een marktpartij in een GEM.Opdrachtgever: Gemeente Kaag en Braassem
Grootte: 130 hectare te ontwikkelen en 60 hectare bestaande lintbebouwing
Functie: 2.250 woningen,detailhandel en culturele voorzieningen


Looptijd: 2007 - 2013

Terug naar projectenoverzicht