Hoofddorp Centrum

De gemeente, ontwikkelaars en eigenaren werken aan de vernieuwing en uitbreiding van het (winkel)centrum in Hoofddorp Centrum. Daarnaast komen er meer woningen, parkeervoorzieningen en horeca. Zo zijn aan het Raadhuisplein onder meer een bioscoop, horecavoorzieningen en woningen gepland, met daaronder een parkeergarage. Het ontwerpen van een financieel en stedenbouwkundig haalbaar plan vraagt creativiteit van alle betrokken partijen. Het betreft een complex project omdat planvorming en uitvoering door elkaar heen lopen in een traject van herontwikkeling van een bestaand centrumgebied.Planmaat verzorgt de financiële planbegeleiding bij de uitvoering van dit langlopende project. Van haalbaarheidsstudies voor deelplannen tot en met de ondersteuning en advisering bij onderhandelingen en de overdracht van het openbaar gebied naar Beheer. Bovendien leveren we een bijdrage aan de begroting- en rapportagecyclus binnen de Gemeente Haarlemmermeer.
Doordat we al geruime tijd bij dit complexe project zijn betrokken, vormt Planmaat een constante factor binnen het projectteam. In het complexe proces van planontwikkeling en uitvoering zijn heroverwegingen in het ontwerpproces onvermijdelijk en wij zijn in staat hierop te anticiperen.Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
groep Projecten en Planeconomie
Grootte: 1.100 woningen, 11.000 m² bvo kantoren, 48.000 m² bvo voorzieningen
Functie : Wonen, werken en voorzieningen
Type project : Herstructurering en inbreiding Centrum
Fase: Planvorming en uitvoering


Looptijd: 2004 - 2011

Terug naar projectenoverzicht