Amsterdam - Willy Sluiter

Willy Sluiter is een van de gebieden die deel uitmaken van de herstructurering van de Westelijke Tuinsteden te Amsterdam. Dit wordt het eerste gebied dat ontwikkeld gaat worden volgens de afspraken uit de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad. De Alliantie heeft Planmaat gevraagd om voor het plan een globale grondexploitatie op te stellen en om mee te werken aan de afstemming met het stadsdeel Slotervaart wat betreft de financiele uitwerking van de raamovereenkomst.Opdrachtgever: De Alliantie Amsterdam

Type project: Herstructurering Westelijke Tuinsteden Amsterdam


Looptijd: 2008 - 2008

Terug naar projectenoverzicht