Amersfoort Vernieuwt

Amersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort met onder andere woningcorporatie De Alliantie. Doelstelling bij Amersfoort Vernieuwt is het verbeteren van de kwaliteit van de wijken middels herstructurering. Om de haalbaarheid van Amersfoort Vernieuwt inzichtelijk te krijgen wilde De Alliantie Ontwikkeling voor diverse gebieden in de wijken Liendert/Rustenburg en Randenbroek een massastudie om de dichtheid, bebouwingstypologie en grondwaarde te bepalen.Na een korte inventarisatie van alle locaties, heeft Planmaat per deelgebied een massastudie opgesteld; aan de hand van ruimtegebruikschema's (zogenoemde stempels zoals blokken, stroken, torens etc.) voor woningen en voorzieningen worden de deelgebieden met een bepaalde differentiatie (woningbouw/voorzieningen, sociaal/vrije sector grondgebonden/gestapeld etc.) gevuld. Dit levert voor de opdrachtgever direct resultaten op met betrekking tot bijvoorbeeld bebouwingsdichtheid, omvang van de openbare ruimte, inrichtingskosten, residuele grondwaarde en de fasering. In een interactief proces met de opdrachtgever is vervolgens de gewenste bebouwingstypologie per deelgebied samengesteld.

De massastudie heeft de opdrachtgever een solide basis geboden voor nadere uitwerking van de deelgebieden. Vervolgens is Planmaat voor diverse deelprojecten van Amersfoort Vernieuwt in een later stadium (2008, 2009) opnieuw gevraagd om verdere uitwerkingen te maken in de vorm van onder andere haalbaarheidsstudies, planoptimalisaties en/of grondexploitaties. Het gaat hierbij om de projecten Ganskuijl (ca 120 won.), Operaplein (ca. 100 won. en 2.000 m2 bvo voorzieningen) en Randenbroek Zuid (ca 300 won.).Randenbroek Zuid is de grootste herontwikkelingslocatie binnen Amersfoort Vernieuwt. De Alliantie Ontwikkeling heeft Planmaat gevraagd om het ontwerpproces van schetsontwerp tot definitief stedenbouwkundig ontwerp voor Randenbroek Zuid financieel te begeleiden. In eerste instantie zijn er samen met stedenbouwkundig bureau MUST intensieve reken- en tekensessies gehouden om diverse varianten snel en efficiënt te verkennen en te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in drie stedenbouwkundig en financieel verantwoorde modellen die vervolgens de inspraakprocedure in zijn gegaan. Zowel tijdens de reken- en tekensessies als na de inspraakprocedure heeft Planmaat de onderhandeling van De Alliantie Ontwikkeling en de gemeente Amersfoort financieel begeleid om te komen tot een realistische grondwaarde voor de gemeentegrond in het plangebied.Opdrachtgever: De Alliantie Ontwikkeling

Grootte: 30 hectare
Functie: 800-1200 woningen, 10.000-15.000 m2bvo voorzieningen
Fase: Initiatief, planvorming


Looptijd: 2006 - 2009

Terug naar projectenoverzicht