Haarlemmermeer Logboek

Er is behoefte aan een geautomatiseerd logboek om mutaties in de grondexploitaties van de diverse lopende projecten bij de gemeente Haarlemmermeer systematisch te documenteren. De gemeente gebruikt daarbij DG Dialog voor het bijhouden van grondexploitaties.

Het logboek moet digitaal vastleggen wanneer, wie, waarom en met welk effect mutaties in de grondexploitatie worden aangebracht. Het moet een hulpmiddel zijn bij het (achteraf) verklaren en/of verantwoorden van verschillen. De gemeente heeft een protocol voor het gebruik en archivering van mutaties in het logboek opgesteld. Planmaat heeft dit protocol vertaald naar een stroomschema van handelingen die bij elke mutatie voorkomen. Vervolgens heeft Planmaat een programma in Visual Basic en MS Excel ontwikkeld waarin vrijwel al deze handelingen zijn geautomatiseerd, waaronder een betere wisselwerking tussen DG Dialog en MS Excel.Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Looptijd: 2006 - 2006

Terug naar projectenoverzicht