Model Park Bleizo

De nieuw te ontwikkelen kantorenlocatie Park Bleizo ligt pal aan de A12 tussen Den Haag en Utrecht en aan een nieuw aan te leggen OV-knooppunt. Dit zijn unieke ontsluitingsmogelijkheden welke Park Bleizo de kans geven om zich te ontwikkelen tot toplocatie. Bij deze ontwikkeling zal worden ingezet op hoogwaardig duurzame kantoorfaciliteiten, gecombineerd met andere functies zoals ontmoetings- en conferentieruimten, hotel, horeca en ontspanning. In opdracht van Veduza Projectontwikkeling en Vink Bouw heeft Rau+SeARCH een ontwerp gemaakt welke een doorkijk geeft in de ambities en de doorlooptijd van het project.

Planmaat is door Veduza Projectontwikkeling en Vink Bouw gevraagd een flexibel rekeninstrument te ontwikkelen, zodat snel planvarianten en scenario's verwerkt en beoordeeld worden. Het model werkt met een interactieve kaart waarbij deelgebieden en gebouwen worden onderscheiden. Aan deze objecten kunnen zaken als ruimtegebruik, programma en fasering gekoppeld worden. Niet alleen functies maar ook aanpassingen aan oppervlaktes in de kaart worden direct in het model doorgerekend. Het instrument kan zo ingezet worden om financiƫle consequenties tijdens reken-tekenprocessen inzichtelijk te maken.


Opdrachtgever(s): Vink Bouw, Veduza Projectontwikkeling
Grootte: ca. 17ha
Fase:planvorming

Looptijd: 2017 - 2017

Terug naar projectenoverzicht