Delft - Delphia systeem

Het grondbedrijf van de gemeente Delft gebruikte tot medio 2008 een eigen grondexploitatiesysteem voor het beheren van de portefeuille. Dit systeem was echter verouderd, foutgevoelig en door de tijd heen waren de eisen en wensen van de eindgebruikers gewijzigd. Planmaat werd gevraagd om een volledig nieuw systeem op te zetten dat voldoet aan deze veranderende eisen en wensen van de eindgebruikers en minder foutgevoelig is.

In samenspraak met de opdrachtgever is ervoor gekozen om een zo flexibel en eenvoudig mogelijk systeem te ontwikkelen zodat binnen enkele maanden een eerste versie klaar is voor gebruik. De functionaliteit is opgezet in MS Excel met aanvullende plug-ins geprogrammeerd in VBA. MS Excel biedt veel flexibiliteit en veel functionaliteit is al reeds in het programma zelf aanwezig. Nadeel van MS Excel is ook weer diezelfde flexibiliteit. Dit is ondervangen door de manier van invoeren te standaardiseren. Het systeem laat eindgebruikers gegevens voor het ruimtegebruik, programma, kosten en opbrengsten en fasering op een eenduidige manier invoeren en rekent alles op dezelfde wijze door. Daarnaast biedt het systeem ook de functionaliteit om in alle vrijheid plannen bij elkaar op te tellen. Zo kunnen diverse deelgebieden van 1 project bij elkaar worden opgeteld, maar zo kan ook de gehele portefeuille van de gemeente Delft worden opgeteld. Iets wat vooral bij het opstellen van de jaarrekening veel praktisch nut heeft.

Om de eisen en wensen van de eindgebruikers goed in beeld te krijgen is niet gekozen om een uitputtend programma van eisen van te voren op te stellen. Omdat MS Excel snel visueel resultaat bied, is er constant op basis van tussenresultaten sturing mogelijk door de opdrachtgever. We hebben als frequentie circa elke 2 á 3 weken een opdrachtgeveroverleg gehanteerd. Dit resulteert in een maatwerk applicatie die zowel functioneel als visueel past bij de manier van denken van de gemeente.Begin 2009 is versie 1.00 van het systeem feestelijk gelanceerd en is er binnen het grondbedrijf van de gemeente democratisch besloten het systeem de naam 'Delphia' te geven. Het systeem wordt ondertussen met veel plezier gebruikt, maar Planmaat biedt wel de noodzakelijke service en updates om ook aanvullende wensen en eisen te implementeren. Zo werkt Planmaat momenteel aan een grotere update van het systeem om exploitatieberekeningen conform de nieuwe grondexploitatiewet mogelijk te maken.Opdrachtgever: Gemeente Delft

Vakteam Vastgoed
Type project: Maatwerk applicatie


Looptijd: 2008 - heden

Terug naar projectenoverzicht