Mooiland / Vitalis rekenmodel

De opdracht was een rekenmodel te ontwikkelen waarmee de corporatie zelfstandig dynamische grond- en vastgoedexploitaties kan maken voor (integrale) gebiedsontwikkelingen.

Planmaat heeft een rekenmodel ontwikkeld dat bestaat uit invoerbladen, rekenunits (de machinekamer) en resultaatbladen. De dynamiek van het model zit in een tabblad met het bedieningspaneel. Met het bedieningspaneel kan de gebruiker snel inzicht krijgen in de consequenties van wijzigingen van uitgangspunten (zoals gewenst rendement, woningaantal, ruimtegebruik, differentiatie, etc.). Daarnaast biedt het bedieningspaneel de gebruiker de mogelijkheid het proces om te draaien: door uit te gaan van een gewenst eindresultaat -bijvoorbeeld kostenneutraal- kan het model de bijbehorende set van uitgangspunten berekenen.Opdrachtgever: Vitalis

Type project: ontwikkeling rekenmodel

Looptijd: 2006 - 2007

Terug naar projectenoverzicht