Locatie Valkenburg

Voormalig marinevliegkamp Valkenburg is al enige jaren gesloten. Er zijn plannen om het gebied te veranderen in een gemengd woon- en werkgebied met circa 5.000 woningen, voorzieningen en bedrijven. In juni 2010 is een integraal structuurplan gemaakt. Na de vaststelling van dit ISP is Planmaat gevraagd om als planeconomisch adviseur mee te werken aan het bepalen van een financieel haalbaar Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dit dient als uitgangspunt voor het Masterplan dat in 2011 zal worden opgesteld. In een intensief samenwerkingsproces met de opdrachtgevers en de ontwerpers van BVR is een normatieve grondexploitatie opgesteld. Ondanks dat er geen ontwerpschetsen aan ten grondslag liggen, geeft deze exploitatie een goed inzicht in de haalbaarheid van een integrale gebiedsontwikkeling, inclusief de gevoeligheden voor kwalitatieve randvoorwaarden.

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
Grootte: 525 ha
Functie: Wonen en werken
Fase: Opstellen Programma van Eisen

Looptijd: 2010 - heden

Terug naar projectenoverzicht