Amsterdam - Overhoeks

De vraag was inzicht te verschaffen in de uitvoerbaarheid van de fasering voor de transformatie van het Shell-terrein tot een toplocatie voor wonen en werken.

Het doel van het faseringsdraaiboek is om vroegtijdig een beeld te krijgen van (en te anticiperen op) dreigende knelpunten in de uitvoering. Afstemming van de activiteiten moet tot win-win situaties leiden. Planmaat heeft op basis van diverse informatiebronnen en in intensieve samenwerking met betrokken partijen per tijdvak de ontwikkelactiviteiten in de uitvoering in kaart gebracht. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de verschillende activiteiten zich tot elkaar verhouden in ruimte en tijd. Kansen, risico`s, overeenkomsten en knelpunten worden in beeld gebracht.Opdrachtgever(s): Gemeente Amsterdam, ING RE, Shell
Grootte: 30 hectare
Looptijd: 2004 - 2007

Terug naar projectenoverzicht