Grote herstructurering Afrikaanderwijk Rotterdam-Zuid van startjuli 2018

De gemeente Rotterdam en woningbouwcorporatie Vestia hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe invulling van de Tweebosbuurt. De plannen zijn tot stand gekomen in een dynamisch proces van rekenen en tekenen waarvoor gemeente en Vestia de bureaus Planmaat en Palmbout Urban Landscapes heeft ingeschakeld. Inmiddels worden bewoners en belanghebbenden via verschillende kanalen geĂŻnformeerd over de grootschalige herstructurering. Zie bijvoorbeeld de publicatie in het AD en het Vastgoedjournaal.


Nieuwe methode om vooraf waardecreatie te bepalenjuli 2018

Samen met de gemeente Haarlem heeft Planmaat een methode ontwikkeld om ruimtelijke ingrepen vooraf te toetsen op waardecreatie: de gunstige neveneffecten die optreden bij duurzame investeringen. Verder onderzoek is nodig, maar opdrachtgever en onderzoeker zien toekomst in deze universele rekentool voor ruimtelijke plannen. Zie hier het artikel dat hierover door Rijkswaterstaat is gepubliceerd.


Exploitatiemodel voor wijkgerichte verduurzamingmei 2018

In het kader van Transform heeft RVO de combinatie Planmaat / Kortman DGO geselecteerd voor de ontwikkeling van een universeel transitie-exploitatiemodel (TREX). Doel van Transform is de versnelling van de verduurzaming op wijkniveau door collectieve aanpak van de financiering. Met behulp van TREX kunnen gemeenten onafhankelijk van elkaar wijkgerichte businesscases opstellen. Door de uniforme opbouw kunnen de businesscases met TREX eenvoudig worden opgeteld en samengevoegd tot voor financiers interessante beleggingsprojecten van voldoende omvang.
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken momenteel aan pilotstudies die wijken van circa 10.000 inwoners voorbereidt op de toekomst voor de thema’s energie, mobiliteit, water, klimaat en groen. Uitdagend uitgangspunt daarbij is dat deze wijken voor de gekozen thema’s in de komende 5 tot 6 jaar worden gerenoveerd naar een situatie die voldoet voor de volgende 30 jaar. TREX zal worden ingezet voor de haalbaarheid en financiering van de businesscases van naar verwachting circa 2 miljard euro.


Meer nieuws