Nieuwe methode om vooraf waardecreatie te bepalenjuli 2018

Samen met de gemeente Haarlem heeft Planmaat een methode ontwikkeld om ruimtelijke ingrepen vooraf te toetsen op waardecreatie: de gunstige neveneffecten die optreden bij duurzame investeringen. Verder onderzoek is nodig, maar opdrachtgever en onderzoeker zien toekomst in deze universele rekentool voor ruimtelijke plannen. Zie hier het artikel dat hierover door Rijkswaterstaat is gepubliceerd.


Exploitatiemodel voor wijkgerichte verduurzamingmei 2018

In het kader van Transform heeft RVO de combinatie Planmaat / Kortman DGO geselecteerd voor de ontwikkeling van een universeel transitie-exploitatiemodel (TREX). Doel van Transform is de versnelling van de verduurzaming op wijkniveau door collectieve aanpak van de financiering. Met behulp van TREX kunnen gemeenten onafhankelijk van elkaar wijkgerichte businesscases opstellen. Door de uniforme opbouw kunnen de businesscases met TREX eenvoudig worden opgeteld en samengevoegd tot voor financiers interessante beleggingsprojecten van voldoende omvang.
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken momenteel aan pilotstudies die wijken van circa 10.000 inwoners voorbereidt op de toekomst voor de thema’s energie, mobiliteit, water, klimaat en groen. Uitdagend uitgangspunt daarbij is dat deze wijken voor de gekozen thema’s in de komende 5 tot 6 jaar worden gerenoveerd naar een situatie die voldoet voor de volgende 30 jaar. TREX zal worden ingezet voor de haalbaarheid en financiering van de businesscases van naar verwachting circa 2 miljard euro.


Waardecreatie maatschappelijke voorzieningenmei 2018

De gemeente Veere staat dit jaar voor belangrijke beslissingen omtrent de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en woningbouw in Serooskerke-Oost. Diverse initiatieven hebben zich aangemeld en door bundeling van deze initiatieven lijkt er een haalbaar plan voor het gebied te ontstaan waarin onderwijs, sport, zorg, wonen en zorg/wonen worden geïntegreerd.

Voor de gemeente biedt deze ontwikkeling kansen welke zij zal moeten afwegen tegenover de financiële risico’s en consequenties die met het plan gepaard gaan. Voor de ondersteuning bij de komende besluitvorming gaat Planmaat samen met Spacevalue de maatschappelijke en financiële waardecreatie van het geïntegreerde plan voor Serooskerke-Oost in beeld brengen. Om deze waardecreatie in perspectief te kunnen plaatsten wordt ook inzicht gegeven in de waardecreatie van een terugvalalternatief (0-scenario), zodat een ’eerlijke’ afweging kan worden gemaakt tussen de lusten en lasten van beide plannen.


Meer nieuws