Faseringsvisualisatie

Complexe bouwopgaven brengen veel faseringsgerelateerde vraagstukken met zich mee, zoals: worden verkeersbewegingen van bouwstromen en bewoners in de nieuwe planning op de juiste manier gescheiden? Is een gebied wel goed bereikbaar voor al het werkverkeer? Zijn de locaties voor kabels en leidingen op tijd beschikbaar en hebben zij geen last van de tijdelijke overhoogten bij ophoging van het gebied? Zijn alle tijdelijke maatregelen in beeld, en is duidelijk wie voor welke werkzaamheden verantwoordelijk is en de kosten draagt?

Herkenbare vragen, die niet direct uit een planningsoverzicht zijn te beantwoorden omdat deze alleen voor een deskundige planner goed leesbaar zijn. Planmaat biedt uitkomst door de fysieke gevolgen van de fasering te projecteren in het plangebied en deze als een kaartenreeks te presenteren. Dit is een soort stripboek die door iedereen goed gelezen kan worden. Dit faseringsdraaiboek maakt de gevolgen van de fasering in het veld inzichtelijk, zodat kansen en knelpunten voor iedereen zichtbaar en bespreekbaar worden. Ook kunt u een faseringsvisualisatie gebruiken om omwonenden te informeren over geplande werkzaamheden.
Van planning tot presentatiemateriaal, een faseringsvisualisatie is zeer breed inzetbaar.


Voorbeeldproject(en):
Amsterdam - Overhoeks