Grondexploitatie

Grondexploitaties zijn er in veel soorten en maten. Van een eenvoudige sigarendoosberekening tot een complexe en gedetailleerde doorrekening. Planmaat kan al in een vroeg planstadium een globale kostenberekening maken. We zien het opstellen van een grondexploitatie als een dynamisch maatwerkproces. Gedurende dit proces detailleren en verfijnen we de berekeningen steeds verder en stemmen deze af op actuele ontwikkelingen. Waar mogelijk presenteren we resultaten niet alleen getalsmatig, maar ook visueel, zodat deze in één oogopslag voor alle betrokkenen inzichtelijk zijn. Op deze manier kunt u uw project op grond van heldere uitgangspunten aan- en bijsturen.


Voorbeeldproject(en):
Hoofddorp Centrum
Amsterdam - Willy Sluiter
Planeconomie Gemeente Den Haag