Meervoudige waardecreatie energiemaatregelen

Meervoudige waardecreatie energiemaatregelen

De traditionele stedelijke vernieuwing met financiële bijdragen van het Rijk voor kwetsbare wijken loopt op zijn eind. De landelijke werkgroep Waardecreatie pleit voor het opstellen van meervoudige businesscases om inzicht te krijgen in de kosten en baten van energiemaatregelen bij (ruimtelijke) interventies. Het gaat in deze om zowel de financiële- als maatschappelijke waarden. In dit kader heeft Planmaat in nauwe samenwerking met IVAM en de gemeente Haarlem een studie verricht naar het energiemaatregelenpakket van de renovatie van 226 woningen aan de van Moerkerkenstraat in Haarlem. Middels interviews met, en bestudering van beleidsplannen van de belangrijkste partijen zijn de doelstellingen ginventariseerd en zijn de bijbehorende meeteenheden vastgesteld. Vervolgens is voor het betreffende project zo concreet mogelijk de effecten gemeten. Dit heeft geresulteerd in inzicht in de bijdrage van het energiemaatregelenpakket aan het bereiken van de doelen van de betrokken woningbouwcorporatie, gemeente, bewoners en overige maatschappelijk betrokkenen. De resultaten vormen een opstap naar de analyse van nog 2 of 3 soortgelijke projecten, die komend half jaar door ons zal worden uitgevoerd. De meetresultaten zullen worden opgenomen in een bibliotheek, zodat de ex-ante verkregen inzichten richtinggevend kunnen worden toegepast voor nog uit te voeren projecten.

Looptijd: 2015 - 2015
Opdrachtgever(s): Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Meervoudige waardecreatie energiemaatregelen