Planoptimalisatie Staalmanpleinbuurt

Planoptimalisatie Staalmanpleinbuurt

Afgelopen jaren heeft De Alliantie met het stadsdeel Slotervaart, de bewoners en ontwerpbureau Palmbout gezocht naar mogelijkheden voor de herstructurering van de Staalmanpleinbuurt. In 2008 is in nauwe samenwerking met de bewoners gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied. De Alliantie heeft Planmaat gevraagd de financiële advisering op het gebied van de grondexploitatie en voor actieve participatie in het planproces te verzorgen. Planmaat heeft een grondexploitatie voor de Staalmanpleinbuurt opgezet. Daarvoor is een koppeling tussen de vastgoedexploitatie van de Alliantie en de grondexploitatie gelegd. Wij hebben de invloed van programmawijzigingen doorgerekend. Planmaat heeft ook de berekeningen opgezet die gebruikt worden voor de overleggen met het stadsdeel over de hoogte van de bijdrage aan de inrichting van het openbaar gebied.

Looptijd: 2008 - 2010
Opdrachtgever(s): De Alliantie Amsterdam

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Planoptimalisatie Staalmanpleinbuurt