Financiële aansturing Hardinxveld-Giessendam

Financiële aansturing Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft aangegeven dat er een breed gedragen behoefte is aan een verbetering van de financiële aansturing en risicobeheersing van de ruimtelijke projecten. De implementatie van het handboek projectmatig werken is hierbij een belangrijk onderdeel. De eerste stap die gemaakt is, is het verbeteren van de informatievoorziening van de sectie grondzaken door het opstellen van een integraal meerjarenprogramma van grondzaken (MPG) voor een gedegen totaaloverzicht van alle projecten inclusief een risicoanalyse. Na de verbetering van de informatievoorziening kan de strategische advisering adequater en consequenter worden doorgevoerd. De advisering bestaat uit het aansturen van projectleiders op financieel gebied en leveren van strategisch advies aan de ambtelijk en/of bestuurlijk opdrachtgever(s). Door actief aan verwachtingsmanagement te doen, tijdig te informeren en de omvang en stuurbaarheid van risico's en kansen inzichtelijk te maken kunnen (bestuurlijke en ambtelijke) opdrachtgevers snel en adequaat richting geven aan ruimtelijke projecten. De tweede stap is om voor elk project duidelijke afspraken te maken over de werkwijze. Hierbij is het handboek projectmatig werken leidend. De manier waarop projecten worden gestart, gefaseerd worden uitgevoerd, worden gerapporteerd en worden afgesloten geldt als leidraad voor de wijze waarop grondexploitaties worden opgesteld en bijgehouden.

Looptijd: 2013 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Financiële aansturing Hardinxveld-Giessendam