Anterieure overeenkomst Oosterwold

Anterieure overeenkomst Oosterwold

Staatsbosbeheer oriënteert zich op een mogelijke projectontwikkeling binnen het plangebied Oosterwold. Voor dit plangebied hebben de gemeenten Almere en Zeewolde de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold (ISVO) opgesteld. Hierin zijn bepalingen opgenomen betreffende gewenste/verplichte gebiedsinrichting en programmering. De bovenwijkse voorzieningen worden financieel gedekt uit kostenverhaal bij de binnen het plangebied actieve initiatiefnemers. Het kostenverhaal wordt in anterieure overeenkomsten met de initiatiefnemers vastgelegd.

Planmaat `spart` en adviseert (met) SBB over diverse vragen en twijfels die zij heeft omtrent het aangaan van de anterieure overeenkomst. Het betreft onderwerpen als de hoogte en redelijkheid van de exploitatiebijdragen, de financi?le haalbaarheid en het risico van voorfinanciering en woning- of kavelafzet. Tevens denken wij strategisch mee over het cre?ren van mogelijke onderhandelingsruimte met de gemeente Almere.

Looptijd: 2015 - 2015
Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Anterieure overeenkomst Oosterwold