Planeconomie Delft

Planeconomie Delft

Het vakteam Vastgoed en dan specifiek het grondbedrijf van de gemeente Delft heeft tot taak om financieel advies te leveren bij projecten en de lopende grondexploitaties van de projecten te bewaken. Planmaat is gevraagd op dynamische basis planeconomische ondersteuning te bieden zowel bij projecten in de voorbereiding als projecten in de uitvoering. Ook is Planmaat gevraagd om het vakteam te ondersteunen bij het verbeteren en vernieuwen van haar processen op het gebied van de koppeling tussen administratie en de grondexploitaties, risicomanagement en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening inclusief de grondexploitatiewet. Planmaat biedt planeconomische ondersteuning voor diverse projecten binnen de gemeente Delft. Daarbij ligt de nadruk op projecten waar de gemeente een meer faciliterende rol heeft en de nieuwe grondexploitatiewet dus van toepassing is. Omdat in de nieuwe wet Ruimtelijke ordening en de nieuwe grondexploitatiewet veel koppelingen worden gemaakt met het bestemmingsplan is Planmaat als adviseur ook veel betrokken bij het ontwerpproces van nieuwe bestemmingsplannen. Op opdrachtbasis heeft Planmaat de ontwikkeling van een standaard exploitatieplan voor de gemeente Delft ter hand genomen. Als ook het ontwikkelen van grondexploitatiesysteem, Delphia, dat heeft gezorgd voor een beter overzicht van alle projecten op portefeuilleniveau en een completere afstemming met het gemeentelijke administratief systeem.

Looptijd: 2007 - 2013
Opdrachtgever(s): Gemeente Delft

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Planeconomie Delft