Waardecreatie bij energie renovatie

Waardecreatie bij energie renovatie

Wat leveren energierenovaties nou echt op? In samenwerking met onderzoeksbureau IVAM (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) heeft Planmaat in opdracht van VNG de afgelopen maanden vier renovatieprojecten in Breda, Haarlem, Kerkrade en Nijmegen onderzocht om hier een antwoord op te geven.

Van deze projecten zijn de kosten en baten van betrokken partijen inzichtelijk gemaakt: de gemeente, corporaties, bewoners en het Rijk. Niet alleen de directe energiebesparingen zijn in dit onderzoek meegenomen maar ook effecten als een hogere OZB-waarde, meer werkgelegenheid, schonere lucht en een verbetering van het leefklimaat. In het rapport 'Winst en waardecreatie bij energierenovaties' worden de resultaten van het onderzoek helder gepresenteerd en valt op te merken dat energierenovaties wel degelijk rendabel kunnen zijn. Een energiezuinige opsteker voor de toekomst!

Looptijd: 2015 - 2016
Opdrachtgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Waardecreatie bij energie renovatie