Haalbaarheidsstudie Kuyperstraat Maarssen-dorp

Haalbaarheidsstudie Kuyperstraat Maarssen-dorp

Ten behoeve van de planvorming voor een bouwveld aan de Kuyperstraat in Maarssen-dorp wenste de gemeente Stichtse Vecht inzicht in de globale grondwaarde van een zestal varianten. Voor de variantenstudie zijn 2 bebouwingsvarianten getekend voor de locatie: een 5 laagse urban-villa en een 4 laagse galerijflat. Beide bouwvormen zijn voor 3 verschillende woningcategorieën doorgerekend: goedkope sociale huur, sociale koop en vrije sector koop. In dezelfde bouwmassa’s passen van de verschillende woningcategorieën meer of minder woningen, gegeven de gewenste woninggrootte per woningcategorie.

Van deze 6 varianten heeft Planmaat de residuele grondwaarde berekend, aan de hand van externe adviezen en referentieprijzen. Met de uitkomsten van deze studie beschikt de gemeente nu over een bandbreedte van de financiële en ruimtelijke mogelijkheden van deze locatie.

Looptijd: 2018 - 2018
Opdrachtgever(s): Gemeente Stichtse Vecht

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Haalbaarheidsstudie Kuyperstraat Maarssen-dorp