Reken- en tekenproces Tweebosbuurt, Rotterdam

Reken- en tekenproces Tweebosbuurt, Rotterdam

Vestia en de gemeente Rotterdam hebben in 2017 gezamenlijk een geoptimaliseerd en (zoveel als mogelijk) financieel haalbaar Stedenbouwkundig Plan voor de Tweebosbuurt opgesteld. Daarna heeft men zich gericht op het tot stand brengen van een SOK voor de Tweebosbuurt-Parkstad zuid. Met het voorliggende ontwerp als onderlegger is zodoende gewerkt aan een set van afspraken en uitgangspunten op basis waarvan beide partijen een belangrijke stap richting realisatie kunnen maken. Er is gewerkt in een projectteam samengesteld uit eigen werknemers, aangevuld met de expertise van bureau Palmbout Urban Landscapes voor de stedenbouwkundige ondersteuning, en bureau Planmaat voor de financiële/planeconomische planbegeleiding. Planmaat heeft voor deze opgave een flexibel rekeninstrument gemaakt, gekoppeld aan een kavelkaart. Keuzemogelijkheden omtrent het bestaande vastgoed en toekomstige ontwikkelingen in de vorm van bouwenveloppen en ingrepen in het openbaar gebied zijn globaal financieel geraamd. Resultaat is een toolbox waarbij verschillende opties voor de percelen met elkaar gecombineerd worden tot een aantal mogelijke strategieën met verschillende ambitieniveaus.

Looptijd: 2017 - 2018
Opdrachtgever(s): Gemeente Rotterdam en Vestia

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Reken- en tekenproces Tweebosbuurt, Rotterdam