Schetsen met getallen in Schiebroek

Schetsen met getallen in Schiebroek

In 2017 is, in navolging op een succesvolle samenwerking met Vestia en de gemeente Rotterdam, Planmaat door Vestia gevraagd de financiële planbegeleiding van het reken-tekenproces voor Schiebroek-zuid te verzorgen. Dat proces heeft geleid tot een visie voor het vastgoed en de directe leefomgeving in de wijk Schiebroek-zuid te Rotterdam. Vestia heeft daarvoor een projectteam samengesteld uit eigen werknemers, aangevuld met de expertise van bureau Steenhuis Bukman Architecten voor de (steden)bouwkundige ondersteuning en bureau Planmaat voor de financiële/planeconomische planbegeleiding. Planmaat heeft aangeboden om de verkenning van ‘het speelveld van mogelijkheden’ te ondersteunen met een flexibel rekeninstrument. Het instrument, gekoppeld aan een kavelkaart, maakte financiële en programmatische consequenties van ingrepen direct inzichtelijk. Door op de kavelkaart per bouwblok of per toekomstig ontwikkelvak een ingreep te selecteren wordt een combinatie van ingrepen (= scenario) samengesteld. Dit ‘schetsen met getallen’ leidde ertoe dat ‘live’ en in korte tijd meerdere scenario’s samengesteld konden worden. Zo kon Vestia in een proces van rekenen en tekenen een visie vormen voor het gebied, mede gebaseerd op de financiële gevolgen voor de korte en langere termijn.

Looptijd: 2017 - 2019
Opdrachtgever(s): Vestia

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Schetsen met getallen in Schiebroek