Haalbaarheidsstudie Drenkeling fase 2

Haalbaarheidsstudie Drenkeling fase 2

De realisatie van de eerste fase van project Drenkeling is bijna afgerond. De gemeente is in 2019 gestart met de planvorming van fase 2: de noordzijde en mogelijk de oostzijde van het landgoed De Drenkeling. De belangrijkste aanleiding om met fase 2 te starten zijn de recente woningbouwafspraken die de gemeente heeft gemaakt met de Provincie. Daarnaast zijn verschillende grondeigenaren in het noordelijk gebied geïnteresseerd in herontwikkeling. Voor de tweede fase van de Drenkeling worden indicatief 150 woningen toegevoegd aan de dorpskern Rockanje.

Planmaat en Waltman Advies zijn door de gemeente Westvoorne gevraagd om strategische advisering te leveren bij de ontwikkeling van fase 2 waarbij zaken zoals programma, kosten en risico’s worden verdeeld over de grondeigenaren. In 2 stappen is een ontwikkelstrategie voor fase 2 uitgerold. In de eerste stap is op basis van de aanwezige informatie een haalbaarheidsstudie inclusief strategische rapportage opgesteld. De haalbaarheidsstudie is vervolgens afgerond met een voorkeursscenario welke voor besluitvorming is voorgelegd aan de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever. Doel van de tweede stap is om te komen tot bestuurlijke besluitvorming (van zowel college als raad) ten aanzien van de strategische rapportage. Daarop volgend wordt gestart met het opstellen van intentieovereenkomsten, om te komen tot een vorm van samenwerking met de verschillende belanghebbenden in het gebied. Kortom, de adviescombinatie bestaat uit het maken van strategisch advies, het begeleiden van de stukken bij bestuurlijke besluitvorming en daarbij onderhandelen voor o.a. grond aan- en verkopen, het opstellen van kaarten en taxaties uitzetten.

Looptijd: 2019 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Westvoorne

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven of aan Ian Slettenhaar .

Haalbaarheidsstudie Drenkeling fase 2