Opleidingen Bestuursacademie Nederland

Opleidingen Bestuursacademie Nederland

Door de Bestuursacademie worden trainingen en cursussen verzorgd voor het aspect locatie ontwikkelingen. De adviseur locatie ontwikkelingen is de schakel binnen (overheids)organisaties tussen de diverse disciplines.

De beoordeling van de financieel economische haalbaarheid van ontwikkelingen wordt gevormd door de grondexploitatieberekening. De functies krijgen een plaats en de samenhang tussen procesonderdelen als pakket binnen de planning krijgt gestalte. Dit vereist van de adviseur de nodige expertise en kennis. Tijdens de trainingen wordt deze kennis en kunde aan de hand van diverse casussen verbreed en verdiept.

Door Planmaat in nauwe samenwerking met Hans Waltman (Waltman Advies B.V.) worden trainingen op dit vlak verzorgd. De plananalyse, feitenbeoordelingen en rekenkundige technieken worden met name door Planmaat verzorgd waarbij geput wordt uit een grote ervaringsdiversiteit. De trainingen worden zowel op het niveau van junior als senior verzorgd. Door Hans worden de onderdelen onderhandelen, verwervingsstrategie en ruimtelijke wetgeving verzorgd.

Een solide samenwerking met een zo volledig mogelijk en actueel beeld wat de basis vormt voor de kwaliteit en dagelijkse bruikbaarheid van de kennis en vaardigheden uit de trainingen.

Looptijd: 2014 - 2017
Opdrachtgever(s): Bestuursacademie Nederland

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven of aan Patrick Nan .

Opleidingen Bestuursacademie Nederland