Grondexploitatie Weide II, Meerkerk

Grondexploitatie Weide II, Meerkerk

Voor de voormalige gemeente Zederik (nu Vijfheerenlanden) heeft Planmaat de actualisatie van de globale grondexploitatie verzorgd, behorend bij de proefverkaveling en later het Masterplan Weide II te Meerkerk. In 2016 heeft Planmaat al de financiële doorrekening van de eerste proefverkaveling verzorgd. Sinds 2017 is het Masterplan Weide II door de gemeenteraad vastgesteld en zijn er op basis van diverse onderzoeken en adviezen nieuwe gegevens beschikbaar, die de uitgangspunten van de grondexploitatie in een ander licht hebben gezet. Met de gemeentelijk projectleider zijn de civieltechnische uitgangspunten van de globale grondexploitatie aangescherpt. Stedenbouwkundig bureau Space Value leverde voor deze actualisatie het ruimtegebruik en bouwprogramma van het Masterplan en het voorlopig inrichtingsplan van het sportcomplex.

In 2020 is het complete plangebied opgehoogd en is het nieuwe sportcomplex van VV Meerkerk gerealiseerd. Momenteel worden verschillende aanbestedingsmodellen voor het woongebied afgewogen, in de verwachting dat de eerste aanbesteding in 2021 zal plaatsvinden.

Looptijd: 2016 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Vijfheerenlanden

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Grondexploitatie Weide II, Meerkerk