Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van diverse woningbouwlocaties in het Westland. Tussen Naaldwijk, Monster en ’s Gravenzande ontwikkelt ONW de woongebieden Duingeest, Tuinveld, Gantel de Baak en Waelpark. Momenteel worden de gebieden Gantel de Baak fase 3 en Waelpolder (deelgebied binnen Waelpark) nader stedenbouwkundig uitgewerkt. Planmaat verzorgt voor ONW de planeconomische advisering bij de nadere planuitwerking van deelgebieden Waelpolder en Gantel de Baak. Daarbij staan we voor de uitdaging om de deeluitwerkingen financieel te optimaliseren en de financiële risico’s zoveel als mogelijk te beperken. In een proces van tekenen en rekenen en in nauwe samenwerking met potentiële ontwikkelaars wordt zo per deelgebied de aanbesteding voorbereid. Voor Waelpolder is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd in het kader van de Woningbouwimpuls, waardoor het aantal en aandeel betaalbare woningen fors toeneemt.

Inmiddels is Planmaat ook ingeschakeld om de  totale grondexploitatie van ONW te beheren.

Looptijd: 2020 - heden
Opdrachtgever(s): Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan of aan Mariska Flierman .

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland