Hippisch centrum Westvoorne

Hippisch centrum Westvoorne

De Gemeente Westvoorne heeft een principeverzoek gekregen over de transformatie van het huidige failliete hippisch centrum ‘Het Groene Dak’ naar een landgoed. De te ontwikkelen landgoederen op de huidige locatie van Het Groene Dak zijn, volgens de initiatiefnemer, goed te combineren met de vraag van de paardensport vereniging om het nabijgelegen stuk agrarische grond om te vormen tot een nieuw hippisch centrum. De gemeente heeft dit principeverzoek in overweging genomen en heeft Planmaat gevraagd het ontwikkelmodel voor het hippisch centrum te toetsen door een schaduwmodel door te rekenen. 

Daarnaast heeft de gemeente gevraagd om een strategisch advies omtrent de verdere onderhandeling met deze initiatiefnemer. Onderdelen van het strategisch advies waren de fasering van eventuele betalingen, de verdeling van het risico, de kosten en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.

Looptijd: 2018 - 2018
Opdrachtgever(s): Gemeente Westvoorne

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Hippisch centrum Westvoorne