Planeconomie GEM Zevenhuizen Zuid

Planeconomie GEM Zevenhuizen Zuid

In Zevenhuizen werken de Gemeente Zuidplas, de Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder (GOM ZPP), Synchroon en Thunnissen gezamenlijk aan de dorpsuitbreiding Zevenhuizen-Zuid, ook wel Koningskwartier genoemd. In een samenwerkingsverband wordt een woonwijk gerealiseerd van ca. 1200 woningen in 12 fasen. Het grootste deel van de gronden in het plangebied is in eigendom van voornoemde contractpartijen, een deel van de gronden is door de samenwerking verworven en een deel komt in aanmerking voor particuliere ontwikkeling. Typerend voor deze samenwerking is de grondruil voorafgaand aan de start van de uitvoering van een deelplan, waardoor partijen ieder deelplan grond inbrengen in de verhouding van de aandelen.

In 2013 is de eerste fase in uitvoering gegaan na het sluiten van de raamovereenkomst tussen de partijen. En sinds 2017 verzorgt Planmaat de planeconomische advisering en de verbeelding en rekenkundige opzet van de voorgenomen grondruil per deelplan. Met de inzet van lineair programmeren voor de optimalisatie van deelplannen 7 & 8, de verbetering van het grondruilproces en de jaarlijkse actualisatie van de mastergrondexploitatie heeft Planmaat een belangrijke rol vervuld in de financiële aansturing van het project.    


Looptijd: 2020 - heden
Opdrachtgever(s): GEM Zevenhuizen Zuid CV/BV

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Jurre van Emmerik of aan Ian Slettenhaar .

Planeconomie GEM Zevenhuizen Zuid