Haalbaarheidsstudie Amsterdam - Bastion A10

Haalbaarheidsstudie Amsterdam - Bastion A10

Het doel van de uitgevoerde studie is een onderbouwing te geven van de schade die de gemeente Amsterdam ondervindt van de verbreding van de A10 in het kader van ZuidasDok. De verbreding wordt uitgevoerd met een parallelbaan en een fietsroute, die wordt verlegd en verbeterd. Daardoor wordt het Bastion, als noordpunt van het Amstelpark, circa 250 meter bij minimaal 23,5 meter kleiner.

Het Stadsdeel Zuid is genoodzaakt het park opnieuw in te richten om de huidige functies te kunnen voortzetten. Voor de herinrichtingsopgave is door de gemeente een ontwikkelkader opgesteld. Het ontwikkelkader heeft als doel om het perceel opnieuw te ordenen, zowel de inrichting van de buitenruimte als de bebouwing.

Zowel de gemeentelijke functies in het park als de functies van de aanwezige ondernemer Steffens Recreatie zullen een transformatie moeten ondergaan. De opgestelde kostenberekening en rapportage richten zich op de verplaatsing/herinrichting van de openbare delen, en de kosten die de gemeente Amsterdam daarbij zal moeten maken.

Looptijd: 2017 - 2017
Opdrachtgever(s): Gemeente Amsterdam

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Haalbaarheidsstudie Amsterdam - Bastion A10