Modelontwikkeling Delft: Delphia systeem

Modelontwikkeling Delft: Delphia systeem

Het grondbedrijf van de gemeente Delft gebruikte tot medio 2008 een eigen grondexploitatiesysteem. Dit systeem was echter verouderd, foutgevoelig en door de tijd heen waren de eisen en wensen van de eindgebruikers gewijzigd. Planmaat werd gevraagd om een volledig nieuw systeem op te zetten dat voldoet aan de veranderende eisen en wensen van de eindgebruikers en minder foutgevoelig is.

In samenspraak met de opdrachtgever is ervoor gekozen om een zo flexibel en eenvoudig mogelijk systeem te ontwikkelen. De functionaliteit is opgezet in MS Excel met aanvullende plug-ins geprogrammeerd in VBA. Het systeem laat eindgebruikers gegevens voor het ruimtegebruik, programma, kosten en opbrengsten en fasering op een eenduidige manier invoeren en rekent alles op dezelfde wijze door. Daarnaast biedt het systeem ook de functionaliteit om in alle vrijheid plannen bij elkaar op te tellen. Zo kunnen diverse deelgebieden van 1 project bij elkaar worden opgeteld, maar zo kan ook de gehele portefeuille van de gemeente Delft worden opgeteld. Iets wat vooral bij het opstellen van de jaarrekening veel praktisch nut heeft.

Begin 2009 is versie 1.00 van het systeem feestelijk gelanceerd en is er binnen het grondbedrijf van de gemeente democratisch besloten het systeem de naam “Delphia” te geven.

Looptijd: 2008 - 2019
Opdrachtgever(s): Gemeente Delft

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Modelontwikkeling Delft: Delphia systeem