Risicoanalyses Nieuwkoop

Risicoanalyses Nieuwkoop

In gebiedsontwikkeling gaat veel geld om, vaak een veelvoud van de reguliere gemeentelijke begroting. Door de lange looptijd, inspraak en projectomvang kunnen grote financiële tegenvallers optreden, maar natuurlijk biedt dit ook kansen.

De gemeente Nieuwkoop heeft Planmaat gevraagd alle lopende grondexploitaties tegen het licht te houden. Samen met de gemeente is een methodiek ontwikkelt om de belangrijkste risicofactoren te inventariseren, en deze te verwerken tot suggesties voor risicobeperkende maatregelen. Zowel per project als voor het geheel zijn de risico’s worden gekwantificeerd (o.a. met behulp van een Monte Carlo Simulatie), en vertaald in een advies voor de benodigde risicoreservering.

Looptijd: 2010 - 2013
Opdrachtgever(s): Gemeente Nieuwkoop

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Risicoanalyses Nieuwkoop