Waardecreatie Provincie Overijssel

Waardecreatie Provincie Overijssel

Planmaat heeft in een eerdere samenwerking met Jaap Kortman het project “Winst en waarde van energie renovaties” uitgevoerd bij sociale huurwoningen in opdracht van de VNG. In dit project is de waardecreatie voor woningcorporaties en huurders bij vier renovatieprojecten in Haarlem, Kerkrade, Nijmegen en Breda in beeld gebracht. In een vergelijkbaar onderzoek hebben Planmaat en Kortman de waardecreatie onderzocht van energierenovaties bij koopwoningen in Overijssel.

In de zogeheten “Overijsselse Aanpak” stimuleerde de Provincie Overijssel tussen 2012 en 2016 met duurzaamheidspremies en -leningen het energiezuinig maken van bestaande koopwoningen in de provincie. De aanpak was zowel gericht op vraagcreatie bij woningeigenaren, als het activeren van bouw- en installatiebedrijven voor de uitvoering. Dit alles heeft er toe geleid dat er in Overijssel in circa 3,5 jaar tijd door eigenaar-bewoners van ruim 13.800 woningen energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Doel van dit onderzoek was om achteraf zo concreet mogelijk inzicht te krijgen in de feitelijke effecten, kosten en baten die de Overijsselse Aanpak voor energiemaatregelen heeft opgeleverd en daaraan gekoppeld de totale waardecreatie voor alle betrokken partijen. De resultaten zijn verdeeld in drie categorieën van kosten en baten om betere conclusies te kunnen trekken: 1. de directe kosten en baten in de smalle businesscase, 2. De indirecte kosten en baten in de bredere businesscase (vooral belastingen en subsidies) en 3. de lastiger te kapitaliseren kosten en baten van sociale- en milieu effecten (zoals gezondheid, comfort en vermindering CO2 uitstoot).

Looptijd: 2017 - 2018
Opdrachtgever(s): Provincie Overijssel

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Waardecreatie Provincie Overijssel