Financiële planbegeleiding Sint-Niklaas, België

Financiële planbegeleiding Sint-Niklaas, België

De stad Sint-Niklaas heeft in 2015 een masterplan voor de herontwikkeling van Stationsomgeving Noord opgemaakt. Hiermee voert de stad de regie voor een samenhangende en vernieuwende ontwikkeling, ondanks de beperkte grondpositie van de stad. Dit plan komt onder zware druk te staan omdat omwonenden zich onvoldoende gehoord voelen. Aan de combinatie van bureaus Blauwdruk, Palmbout en Planmaat is gevraagd in een open planproces te komen tot een in alle opzichten haalbaar plan.

Betrokkenheid en draagvlak van deze spelers is noodzakelijk om beweging te krijgen in het gebied en een ontwikkeling op gang te trekken. Gezien de strategische ligging nabij het station is verdichting aan de orde, maar stelt zich ook de vraag wat deze verdichting precies moet inhouden. Zowel de hoeveelheid programma (m2’s), als de functies van het nieuwe gebouwde programma zijn van belang. Onderwijsinstelling GO! heeft veel grondbezit centraal in het plangebied en heeft omwille van de staat van haar gebouwen nood aan vernieuwing. Zij kunnen hierdoor als belangrijke aanjager voor de herziening in de stationsomgeving beschouwd worden. Daarnaast zijn er twee grondeigenaren die op vrijgekomen percelen willen ontwikkelen.

Planmaat heeft binnen dit project een centrale rol genomen bij het inrichten van een financieel platform. In nauwe samenwerking met de direct belanghebbenden is een rekenschema ontwikkeld. Hierin worden financiële en programmatische effecten van ontwerpkeuzes op een transparante wijze zichtbaar gemaakt voor alle partijen Hierdoor werd het mogelijk een gevoel te ontwikkelen voor de financiële haalbaarheid van de eerste schetsen, en kon in een proces van rekenen en tekenen worden toegewerkt naar een kwalitatief en haalbaar plan.

Looptijd: 2018 - 2018
Opdrachtgever(s): Stad Sint-Niklaas

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Financiële planbegeleiding Sint-Niklaas, België