Grondverkoop recreatieoord Hoek van Holland

Grondverkoop recreatieoord Hoek van Holland

Planmaat is samen met bureau Oosterman de adviseur voor de transactie van het recreatieoord Hoek van Holland van de Gemeente Rotterdam aan de Coöperatieve vereniging van recreanten. Partijen werken voor zover mogelijk (a.g.v. Didam-arrest) samen aan een business plan. Dit businessplan vormt de basis voor:

• De exploitatie, het beheer en de toekomstige investeringsbeslissingen van de coöperatieve vereniging vanaf het moment dat deze de verantwoordelijkheid voor het recreatieoord wordt overgedragen.

• Voldoende vertrouwen bij de gemeente om de grond van het Recreatieoord in erfpacht uit te geven en de beheer- onderhouds- en investeringstaken over te dragen aan het Recreatieoord. Uit dit businessplan moet bijvoorbeeld overtuigend blijken dat er structureel voldoende inkomsten zijn om het recreatieoord goed te kunnen beheren en in goede staat te houden met het behoud van zijn kleinschaligheid en huidige kwaliteit. De gemeente wil zicht hebben op de komende 10 jaar en vertrouwen hebben voor de lange termijn.

• De uitbesteding van het beheer of gedeelten ervan, aan een professionele organisatie.


Looptijd: 2022 - heden
Opdrachtgever(s): Coop. Vereniging Recreatieoord Hoek van Holland

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Grondverkoop recreatieoord Hoek van Holland