Gebiedsfonds Planetenbaan Maarssenbroek

Gebiedsfonds Planetenbaan Maarssenbroek

Planmaat levert voor de gemeente Stichtse Vecht planeconomische ondersteuning tijdens het proces bij de transformatie van het bedrijventerrein Planetenbaan.

De gemeente Stichtse Vecht is bezig om het bedrijventerrein Planetenbaan te transformeren naar hoogstedelijke woningbouw. Het plangebied Planetenbaan, gelegen aan de Zuilense Ring, wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan eigenaren en te ontwikkelen kavels. Om deze kavels goed op elkaar aan te sluiten, de aanpassingen in de openbare ruimte collectief te organiseren en het gebied integraal te ontwikkelen, heeft de gemeente aangegeven Planetenbaan gezamenlijk te willen realiseren. De gemeente streeft haar beleidsdoelstellingen na op basis van regie. Onderdeel van die regie is het sturen op kostenverhaal voor collectief te maken kosten voor de buitenruimte middels een gebiedsfonds.

Planmaat heeft geholpen met het opzetten van dit gebiedsfonds en een rekenmethodiek ontwikkeld die zowel onder de oude als de nieuwe wetgeving toepasbaar is.

Looptijd: 2019 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Stichtse Vecht

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven of aan Ian Slettenhaar .

Bron afbeelding: Buro Maan

Gebiedsfonds Planetenbaan Maarssenbroek