Rekenen en Tekenen Centrumplan Vinkeveen

Rekenen en Tekenen Centrumplan Vinkeveen

Een team bestaande uit Timpaan (ontwikkelaar), Interegion (procesmanagement), LAP lab (stedenbouwkundigen) en Planmaat heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Ronde Venen de haalbaarheid van een Centrumplan voor Vinkeveen te onderzoeken. Een uiterst complexe opgave, mede ingegeven door het versnipperde grondeigendom, de verwevenheid met de reconstructie van de N201, de slappe bodem en hoge inbrengwaarden. Maar ook een uitdaging om in een transparant proces van rekenen en tekenen de belangen van alle betrokkenen tot hun recht te laten komen.

Planmaat heeft samen met Sander Lap uiteenlopende archetypes van woonmilieus ontwikkeld en gecalculeerd. Middels een dashboard kunnen de milieus in de deelgebieden worden gemengd, toewerkend naar een financieel haalbare balans tussen kwalitatieve ambities en programmatisch laadvermogen.

Gelijktijdig zijn oriënterende overleggen gestart met grondeigenaren, waterschap, provincie en middenstand om een breed draagvlak te verkrijgen. Naar verwachting wordt binnenkort een intentieovereenkomst met de gemeente getekend voor een nadere planuitwerking. Als stip aan de horizon gloort een prachtige dorpsuitbreiding die een vitale schakel gaat vormen tussen de Vinkeveenseplassen en het bestaande dorp.

Looptijd: 2015 - 2015
Opdrachtgever(s): Timpaan, Gemeente Ronde Venen

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Rekenen en Tekenen Centrumplan Vinkeveen