Grondwaardebepaling Zogwetering Maarssen-Dorp

Grondwaardebepaling Zogwetering Maarssen-Dorp

Stedenbouwkundig bureau Nieuwe Gracht heeft in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht in een interactief ontwerpproces een viertal denkrichtingen opgetekend voor het plangebied Zogwetering in Maarssen-dorp, met als doel te komen tot een realistische grondwaardebepaling van dit gebied. De afweging tussen de vier denkrichtingen is gemaakt op diverse criteria, waarvan de financiële haalbaarheid er 1 is. Op basis van de gekozen voorkeursrichting en het daarmee samenhangende nieuwbouwprogramma is daarna een realistische grondwaarde bepaald van de gronden waarop de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft gevestigd.

Planmaat is als volgt te werk gegaan: op basis van kengetallen zijn de totale kosten per denkrichting globaal doorgerekend. Om de opbrengsten globaal te kunnen bepalen, is een verkennende marktanalyse uitgevoerd. De grondwaarden zijn residueel bepaald op basis van de marktgegevens en een inschatting van de stichtingskosten van de woningen. Elke denkrichting heeft hiermee een berekend financieel resultaat meegekregen.

Looptijd: 2019 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Stichtse Vecht

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Bron afbeelding: Bureau Nieuwe Gracht

Grondwaardebepaling Zogwetering Maarssen-Dorp