Haalbaarheidsstudie Harmonieplein Maarssen

Haalbaarheidsstudie Harmonieplein Maarssen

De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2015 aan een Plan van Aanpak gewerkt voor de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein in de dorpskern van Maarssen. Doel van het project is het participatief voorbereiden van een aantrekkelijk plan voor het Harmonieplein. Het resultaat is een passende en financieel realistische gebiedsvisie met draagvlak binnen het dorp. Planmaat is gevraagd de planeconomische begeleiding van de visievorming op de herontwikkeling van het Harmonieplein te Maarssen te verzorgen.

In een vervolg op de haalbaarheidsstudies van 2015 heeft Planmaat de globale grondexploitatie voor de herontwikkeling van het Harmonieplein in 2016 opgesteld. Na enkele communicatieronden van de gebiedsvisie zijn door bureau LAP Landscape & Urban Design alle opmerkingen en adviezen verwerkt tot een globaal stedenbouwkundig plan. De globale grondexploitatie is gebaseerd op invoergegevens die bij toekomstige actualisaties nader gespecificeerd en gecheckt moeten worden. De berekening van de globale grondexploitatie is vervolgens ingevoerd in het gemeentelijke grondexploitatiemodel.

Looptijd: 2015 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Stichtse Vecht

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan .

Bron afbeelding: Buro LAP Landscape & Urban d

Haalbaarheidsstudie Harmonieplein Maarssen