Rekenen en tekenen

Rekenen en tekenen

Om te komen tot een realistisch en haalbaar plan is het belangrijk dat opdrachtgevers, projectleiders en bestuurders voortdurend inzicht hebben in de sturingsmogelijkheden van een project. Onze rekenmodellen bieden daartoe alle mogelijkheden. Door te 'draaien aan de knoppen' heeft u voortdurend inzicht in de consequenties van ontwerpkeuzes op de haalbaarheid van het plan, zonder dat het nodig is varianten uit te tekenen. Het resultaat geeft nieuwe input aan het ontwerp. Zo ontstaat een optimale wisselwerking tussen het ontwerp enerzijds en de financiële randvoorwaarden anderzijds. Dat maakt het voor alle betrokkenen mogelijk de uitvoerbaarheid van het plan goed en tijdig te doorgronden en gefundeerde beslissingen te nemen.

Rekenen en tekenen