Risicoanalyse

Risicoanalyse

Risicoanalyses als sturingsmiddel. Goed risicomanagement biedt de mogelijkheid de financiële risico's van projecten en portefeuilles te beperken en kansen te benutten. De analyse begint met het benoemen van de kansen en risico's. Dit daagt uit tot nadenken over het voorkomen en minimaliseren van nadelige effecten en het benutten van voordelige effecten. Beheersmaatregelen kunnen concreet worden gemaakt. Het op uniforme wijze identificeren en kwantificeren van risico's helpt om helder en realistisch te communiceren over projecten en portefeuilles. Deze open wijze van communiceren geeft draagvlak en bevordert snelle besluitvorming over keuzes tussen projecten en maatregelen binnen projecten. Graag ondersteunen wij u bij de bepaling van een verantwoorde risicovoorziening. Voor de financiële vertaling maken we gebruik van de door ons ontwikkelde Risicowijzer met Monte Carlo Simulaties. We delen met u onze kennis en ervaring over risicoanalyses zodat u de werkwijze in hert vervolg zelfstandig kunt toepassen. Zo hebt u de zekerheid over een goed opgezet proces dat door uzelf verder ontwikkeld kan worden.

Risicoanalyse