Planeconomie Hardinxveld-Giessendam: Blauwe Zoom

Planeconomie Hardinxveld-Giessendam: Blauwe Zoom

De Blauwe Zoom is een woongebied gelegen nabij het station Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam. In een samenwerkingsverband met de gemeente en Aannemersbedrijf gebr. Blokland B.V. uit Hardinxveld Giessendam is de Blauwe Zoom een nieuw woongebied voor circa 600 woningen. Door een gefaseerde realisatie worden de komende tien jaar 'eilanden' met een eigen karakter aan de bestaande bebouwing toegevoegd (Kijk ook eens bij wonenindeblauwezoom.nl). Tijdens de aanloopfase van de ontwikkeling is de samenwerking met Planmaat als denktank en controller in het ontwikkelteam van start gegaan. Met een doordachte en flexibele planvorming is Planmaat erin geslaagd scenario’s te onderbouwen om, waar nodig met de vinger op de zere plek, tot een optimaal en haalbaar plan te komen. De uitvoering is in volle gang. Planmaat vervult de rol van planeconomie in de breedste zin; rekenkundige ondersteuning, projectcontroller en sparringpartner vormen een dynamisch geheel. Het realiseren van de locatie is sterk in beweging, door economische ontwikkelingen, maar ook door de wensen van onze klanten en de ontwikkelingen in (rijks)regelgeving. Om in zulke dynamische situatie 'in control' te blijven voeren wij voortdurend een open dialoog met onze partners en staan we in nauwe verbinding met onze opdrachtgevers, zodat zij tijdig en daadkrachtig kunnen bijsturen.

Looptijd: 2011 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Hardinxveld, Aannemersbedrijf gebr. Blokland B.V.

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ellen Mettes of aan Ian Slettenhaar .

Planeconomie Hardinxveld-Giessendam: Blauwe Zoom