Kostenverhaal Krimpen

Kostenverhaal Krimpen

In het kader van de nieuwe Grondexploitatiewet is Planmaat gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken of en hoe deze wet toegepast kan worden bij de doorbelasting van kosten van hoofd infrastructurele werken en gemeentelijke voorzieningen op bouwplannen binnen de gemeente Krimpen a/d IJssel. Als onderdeel van de werkzaamheden is een workshop georganiseerd waarbij met deskundigen is gediscussieerd over de mogelijkheden van doorbelasting, de juridische hardheid van de mogelijkheden, en de consequenties van de mogelijkheden voor de planprocedures van de bouwplannen (opstellen exploitatieplannen etc.). Tegen de achtergrond van de nieuwe Grondexploitatiewet zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de bovenwijkse kosten (deels) te verhalen op de diverse bouwinitiatieven. Eerst is gezorgd voor een integraal inzicht in de plannen, opbrengstpotenties en de bovenwijkse kosten. Vervolgens is dit inzicht voorgelegd aan een expert op juridisch gebied en aan een expert op het gebied van gemeentelijke planeconomische organisatie. Tijdens de workshop werden de verschillende mogelijkheden besproken waarop de koppeling tussen kosten en dekking kan worden gelegd. Met het oog op de vernieuwde wetgeving moest de beste strategie worden bepaald waarbij een afweging is gemaakt tussen juridische zekerheid en opbrengst.

Looptijd: 2007 - 2007
Opdrachtgever(s): Gemeente Krimpen aan den Ijssel

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ellen Mettes .

Kostenverhaal Krimpen