Optimalisatiemodel Almere Pampus

Optimalisatiemodel Almere Pampus

Eind 2012 wil de minister een besluit nemen over de IJmeerlijn in het kader van de Schaalsprong Almere. In 2011 hebben 3 marktconsortia innovatieve optimalisaties voor de IJmeerlijn uitgewerkt. Deze hebben bouwstenen opgeleverd die in de stedenbouwkundige verkenning (IJ Venster) zijn verwerkt bij de ruimtelijke en financiële optimalisatie.

Planmaat heeft het ontwerpproces met een optimalisatiemodel ondersteund. De programmatische uitgangspunten van 25.000 woningen en 15.000 arbeidsplaatsen en een financiële doelstelling waren meegegeven, evenals de definities van uiteenlopende woon- en werkmilieus. In nauwe samenwerking zijn de milieus verbeterd en verwerkt tot een samenhangende stedenbouwkundige verkenning voor Almere Pampus, met een financiële onderbouwing op hoofdlijnen en aandacht voor de kansen van afzetbaarheid (ontwikkelstrategie) en stedenbouwkundige kwaliteit.

Looptijd: 2011 - 2012
Opdrachtgever(s): Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, RVOB

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ellen Mettes of aan Patrick Nan .

Optimalisatiemodel Almere Pampus