Scenariostudie Hoofddorp Zuidrand

Scenariostudie Hoofddorp Zuidrand

De gemeente Haarlemmermeer worstelde voor gebied De Zuidrand in Hoofddorp met een goede strategie voor toepassing van de regels in de Wro. Wat komt er kijken bij een ontwikkelstrategie waarin de Wro integraal is meegenomen? Meestal wordt de keuze tussen een anterieure overeenkomst, een exploitatieplan of een samenwerkingsvorm zoals een GEM als cruciaal beschouwd. Maar er komt meer bij kijken. Wat wordt het zogenoemde plangebied? Hoe heb je als gemeente je bovenwijks kostenverhaal georganiseerd en hoe ga je het toepassen in een concreet project? Hoeveel flexibiliteit hou je in je programma tijdens de uitvoering? Is je administratie goed ingericht zodat je strategische keuzes ook nog op een later tijdstip kan nemen? Planmaat heeft voor De Zuidrand - een gebied met circa 1.000 woningen en - naast de gemeente - nog drie particuliere grondeigenaren - een document en rekenmodel opgesteld. Op basis van scenario's is per deelgebied een voorstel aan de gemeente gedaan voor de te hanteren strategie. De gemeente Haarlemmermeer was zeer tevreden met de strategie. Dat heeft ook geleid tot een vervolgtraject waarbij het type programma, de fasering en de prioritering van de deelgebieden in het project zijn herzien.

Looptijd: 2012 - 2013
Opdrachtgever(s): Gemeente Haarlemmermeer

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ellen Mettes .

Bron afbeelding: Rijnboutt

Scenariostudie Hoofddorp Zuidrand