Doorrekenen visies Recreatie Noord-Holland

Doorrekenen visies Recreatie Noord-Holland

Recreatie Noord-Holland beheert de gebieden Spaarnwoude, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Recreatie Noord-Holland heeft voor het recreatiegebieden Spaarnwoude Park en Geestmerambacht & Park van Luna (Heerhugowaard-Zuid) een integrale lange termijn visie opgesteld. De visies moeten richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen en een integrale afweging maken tussen natuur en recreatie. Daarnaast moeten de visies de basis vormen om het gewenste onderhoud- en beheer niveau te bepalen. Aan Planmaat is gevraagd om deze visies planeconomisch door te rekenen. In een interactief rekenmodel is de mogelijkheid geboden om op kavelniveau ingrepen aan- en uit  te zetten, zodat direct de financiële consequenties van de ambities uit de visies inzichtelijk werden. Het uitgangspunt hierbij was dat de opbrengsten van een uitbreiding van de voorzieningen, de zogenaamde kavelpaspoorten, de investeringen konden dekken. In het vervolgtraject is aan het rekenmodel een grafische kaart gekoppeld, zodat de keuze van kavelpaspoorten direct visueel zichtbaar zijn en ter plekken kan worden gekozen welke variant de voorkeur heeft en tegelijk voldoet aan de gestelde financiële eisen.

Looptijd: 2019 - 2020
Opdrachtgever(s): Het Recreatieschap Noord-Holland

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ellen Mettes of aan Ian Slettenhaar .

Doorrekenen visies Recreatie Noord-Holland