Exploitatiemodel Recreatie Noord Holland

Exploitatiemodel Recreatie Noord Holland

Recreatie Noord Holland is één van de 2 uitvoerende organisatie als het gaat om het beheer van recreatieschappen in Noord Holland. Zij beheert de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Geestmerambacht, Spaarnwoude Park, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en zorgt daar voor een groene omgeving waar ieder op zijn eigen manier van kan genieten.

Bij het doorrekenen van de investeringsprojecten voor ieder van de 5 recreatieschappen kwam naar voren dat er binnen de organisatie geen uniform proces werd doorlopen. Dit zorgde voor ruis in de vertaling naar de begroting en bemoeilijkte besluitvorming.

Om wel tot een uniforme verwerking van de financiële gegevens te komen is Planmaat gevraagd een generiek toe te passen exploitatiemodel te ontwikkelen. In dit rekenmodel moet naast de initiële investeringen ook rekening gehouden worden met vervangingskosten, groot en dagelijks onderhoud.

Planmaat maakt een model waarin varianten vergeleken en (deel)projecten opgeteld kunnen worden. Hiermee heeft Recreatie Noord Holland straks een sterk en flexibel instrument in handen om beslissingen over investeringsprojecten op basis van gelijke uitgangspunten te kunnen nemen.


Looptijd: 2022 - heden
Opdrachtgever(s): Recreatie Noord Holland

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Patrick Nan of aan Herman Groeneveld .

Bron afbeelding: Recreatie Noord Holland

Exploitatiemodel Recreatie Noord Holland