Haalbaarheidsstudie Geestmerambacht Park van Luna

Haalbaarheidsstudie Geestmerambacht Park van Luna

Recreatieschap Geestmerambacht beheert het natuurgebied Geestmerambacht, de groene loper en Park van Luna. Vanaf 2026 zijn de opbrengsten niet meer in balans met de beheerlasten en wordt een tekort van € 1 miljoen op de begroting verwacht. Het Recreatieschap heeft in samenwerking met Planmaat een VISIE 2030 opgesteld om onder meer het begrotingstekort te kunnen dekken. Uitvoeringsgerichte investeringen met meer (recreatieve) functies zullen leiden tot een hogere opbrengst uit erfpacht en leiden tot een verlaging van de beheer lasten. 

Planmaat heeft een interactieve kaart met een bijbehorend financieel model gemaakt waarmee verschillende scenario's op financiële haalbaarheid werden beoordeeld. Met het model zijn niet alleen ruimtelijke maar ook financiële keuzes in een ingewikkeld proces meegenomen in de afwegingen die bij visievorming komen kijken. 

Looptijd: 2020 - 2020
Opdrachtgever(s): Recreatieschap Geestmerambacht

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ian Slettenhaar of aan Ellen Mettes .

Haalbaarheidsstudie Geestmerambacht Park van Luna