Planeconomie Gemeente Den Haag

Planeconomie Gemeente Den Haag

Planmaat levert voor de gemeente Den Haag planeconomische ondersteuning en strategisch advies bij twee complexe grootschalige projecten Scheveningen Haven en Spuikwartier.

Scheveningen haven omvat de vernieuwing van het Norfolkgebied en het Noordelijk Havenhoofd. Het gaat om de realisatie van maritieme bedrijvigheid, woningbouw en diverse andere functies waaronder een hotel en vernieuwing en uitbreiding van de visserij.

Het project Spuikwartier omvat de aanbesteding van het nieuwe onderwijs-en cultuurgebouw als vervanging van de huidige theaters op het Spui. Daarnaast omvat het project een totale gebiedsvisie waarbij woningen en commerciële voorzieningen worden gerealiseerd. De werkzaamheden omvatten zowel het actief bijhouden van de uitvoerende ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties als het herzien van de grondexploitaties op basis van nieuwe ontwikkelingen en contractonderhandelingen.

Bij de uitvoering delen wij ons enthousiasme en professionaliteit binnen de organisatie. Dit resulteert in een positieve en nauwe samenwerking met de planeconomen en andere disciplines van de gemeente Den Haag.

Looptijd: 2014 - 2019
Opdrachtgever(s): Gemeente Den Haag

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ellen Mettes .

Planeconomie Gemeente Den Haag